Referenser

Här hittas några utvalda referenser.

Långåminne

6,6kWp, installation åt två väderstreck. Korrugerad plåt. 


Maxmo

6,6kWp Även här två olika väderstreck. Plåttak med tegelprofil.  


Västerängen, Vasa

7,4kWp monterad på falsat plåttak. 


Flera referenser:

  • 2022 – Solkraftverk Långåminne, 8,6 kWp 
  • 2022 – Västervik. Solkraftverk 6,2kWp samt el-bil laddstation 
  • 2022 – Solkraftverk, Sundom 6,6kWp 
  • 2022 – Solkraftverk, Sundom 7,9kWp 
  • 2022 – Solkraftverk, Sundom 6,8kWp 
  • 2022 – Malax, 250A ställverksmodifiering 
  • 2022 – Brändö, Kaptensgatan köks elsanering 
  • 2022 – Rewell Center lägenhets elsanering.